Hala namiotowa vs przepisy i pozwolenia

Obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej powinny łączyć w sobie funkcjonalność z przystępnymi kosztami ich wykonania. Równie istotny okaże się czas niezbędny na ukończenie inwestycji – w większości sytuacji dodatkowym atutem będzie możliwość jak najszybszej realizacji. Jednym z rozwiązań, które znakomicie wypełnia te kryteria, są oferty firm prowadzących sprzedaż hal namiotowych. Obiekty tego rodzaju są lekkie, zapewniają dużą kubaturę, a prace związane z ich ustawieniem nie należą do skomplikowanych. Plusem okazują się także niewygórowane wymogi co do nośności gruntu i niezbędnego fundamentowania. Przekonajmy się, jak wygląda budowa hal namiotowych od strony formalnej.

Hale namiotowe jako obiekty tymczasowe

Hale namiotowe mogą być ustawione jako obiekty tymczasowe. Opcja ta jest wygodna wówczas, gdy hala ma być wykorzystywana jedynie przez dość krótki okres. Przepisy pozwalają na wzniesienie obiektu użytkowanego przez okres nie dłuższy niż 180 dni po dokonaniu zgłoszenia składanego w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym. Po tym czasie hala musi zostać zdemontowana. Taka możliwość okaże się korzystna, gdy obiekt będzie przeznaczony na działalność sezonową np. punkt wymiany opon, gastronomię lub imprezę plenerową.

Hale namiotowe jako obiekty stałe

W sytuacji, gdy hala namiotowa ma być eksploatowana dłużej niż 180 dni, konieczne będzie wystąpienie o pozwolenie na budowę na zasadach określonych w prawie budowlanym. Niezbędne okaże się przedłożenie projektu budowlanego, dokumentacji geotechnicznej oraz wybudowanie potrzebnej infrastruktury – przyłącza do sieci elektroenergetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej. Hale mogą powstawać zarówno na gruntach objętych planem zagospodarowania przestrzennego, o ile jego warunki na to pozwalają, jak również po uzyskaniu warunków zabudowy. Warto pamiętać, że hale są objęte tymi samymi regulacjami, jakie dotyczą innych obiektów. W przypadku przeznaczenia ich na konkretny rodzaj działalności nie obejdzie się bez zapewnienia odpowiadającej przepisom wentylacji, oświetlenia bądź ogrzewania.